Vill du vara med på bild nästa år?

Tyresö vägförenings styrelse har bland annat ansvar för att verkställa stämmans beslut, förvalta föreningens tillgångar och övervaka att entreprenörer lever upp till sina åtaganden. Har du lämplig kompetens och vill vara med och bidra till föreningens utveckling, tveka inte att anmäla ditt intresse till styrelsen.

Styrelsens tre viktigaste mål:

• God framkomlighet på vägarna • Hög trafiksäkerhet • Låg kostnad för föreningens medlemmar
Image

Ordförande

Rolf Söder
Image

Sekreterare

Vakant
Image

Vice ordförande

Lars Lagerstedt
Image

Ledamot

Lars Wendelius

Image

Ledamot

Leif Augustsson
Image

Suppleant

Karin Arnborg
Image

Suppleant

Björn Wendelius
Image

Revisor

Mats Govenius
Image

Revisorssuppleant

Nils Stammler
Image

Valberedning

Nils Grund
Image

Valberedning

Kurt Nilsson
Image

Valberedning

Björn Hammar
Image

Teknisk konsult

Curt Andersson
Image

Administration

Effektiva