Vill du vara med på bild nästa år?

Tyresö vägförenings styrelse har bland annat ansvar för att verkställa stämmans beslut, förvalta föreningens tillgångar och övervaka att entreprenörer lever upp till sina åtaganden. Har du lämplig kompetens och vill vara med och bidra till föreningens utveckling, tveka inte att anmäla ditt intresse till styrelsen.

Styrelsens tre viktigaste mål:

• God framkomlighet på vägarna • Hög trafiksäkerhet • Låg kostnad för föreningens medlemmar
Image

Ordförande

Lars Wendelius

Image

Sekreterare

Marie Björksten

Image

Vice ordförande

Vakant
Image

Ledamot

Björn Wendelius

Image

Ledamot

Leif Augustsson
Image

Suppleant

Ashley Clarke

Image

Suppleant

Mats Haleen

Image

Revisor

Vakant
Image

Revisorssuppleant

Nils Stammler
Image

Valberedning

Robert Gillberg

Image

Valberedning

Tony Cedergren
Image

Valberedning

Vakant
Image

Teknisk konsult

Curt Andersson
Image

Administration

Effektima