De kontakter du behöver

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen och kommunen. Men också viktiga blanketter för skadeanmälan och ägarbyte.

Kontakta oss

Tyresö Vägförening
Box 681, 135 26 TYRESÖ

info@tvgf.se

Vägavgifter och ändring av fastighetsägande:
073 822 93 33

Vid väghållningsfrågor och akuta vägproblem

Tyresö kommun, Tekniska kontoret

Telefontid måndag-torsdag 8-12, 13-16, 
fredagar 8-12, 13-14:
08-578 291 00

Övriga tider:
08-798 44 44

servicecenter@tyreso.se

Skadeanmälan

Använd gärna nedanstående blankett för skadeanmälan (och även andra frågor och meddelanden som t ex anslutning till vår sändlista).

Fyll i blanketten och skicka till info@tvgf.se eller Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 Tyresö

Blankett skadeanmälan

Ägarbyte

Vid ägarbyte av fastigheter ber vi att få nedanstående blankett ifylld och insänd till Vägföreningen för undvikande av felaktigt utsändande av information etc. Glöm ej att fördela innevarande års vägavgift mellan köpare och säljare vid överlåtelse av fastighet.

Fyll i blanketten och skicka till info@tvgf.se eller Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 Tyresö

Blankett ägarbyte