Det bästa farthindret är du själv

Det bästa sättet att öka trafiksäkerheten i Tyresö är att du och alla andra som bor och rör sig här är uppmärksamma och visar hänsyn mot medtrafikanter. Farthinder är effektiva men också dyra. Och glöm aldrig reflexen när du är ute och rör på dig.

Trafikförhållanden

Tyresö Vägförenings vägnät har branta backar, många kurviga vägavsnitt och direktutfarter från fastigheterna. Dessa förhållanden ställer stora krav på oss trafikanter.

Vi måste köra med omdöme, följa gällande hastighetsgränser och övriga trafikföreskrifter, för att trafiksäkerheten ska kunna upprätthållas på ett tillfredsställande sätt.


Tipstelefon till Polisen 08-401 60 14 eller 114 14 när du vill rapportera om regelbrott i trafiken.
Mer information på polisens hemsida

Utförda trafiksäkerhetsåtgärder

För att öka trafiksäkerheten har både fysiska åtgärder tillämpats och lokala trafikföreskrifter utnyttjats. I samarbete med kommunen har föreskrifter om hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud, stopp- och väjningsplikt införts på vissa vägar. Föreskrifterna är både permanenta och periodiska.

Reflexen – världens billigaste livförsäkring

Reflexen ger en bilist 10 sekunder att reagera på. Utan reflex och med mörka kläder (vanligt under vinterhalvåret) har föraren ynka 2 sekunder på sig. Med reflex syns du eller ditt barn på 125 meters avstånd i stället för 25, alltså på fem gånger längre avstånd. Apoteket Hjärtats mjuka reflex får betyget ”mycket bra” i Testfaktas genomgång och kostar 19 kronor.

Farthinder

Tyresö Vägförenings medlemmar kan, genom att följa gällande trafikföreskrifter och att visa hänsyn mot övriga trafikanter, medverka till att trafiksäkerheten förbättras.

Utöver detta kan även föreningens kostnader hållas nere genom att vi undviker att behöva bygga fler dyrbara och besvärande farthinder. Farthinder är den åtgärd som mest effektivt minskar hastigheten.

Kommunens ansvar

Det är kommunens ansvar att besluta i följande frågor:

 • Belysning inom vägföreningens område
 • Lokala trafikföreskrifter enligt följande:
  • Parkeringsförbud
  • Hastighetsbegränsning
  • Väjningsplikt
  • Stopp-plikt
  • Förbud att stanna

Tomtägarens ansvar

Klipp till för säkerhets skull

Grenar som hänger ut över vägbanan försämrar sikten. Häckar som växer sig manshöga, speciellt på hörntomter ökar risken för kollisioner i korsningen. Klipp till och håll efter grönsakerna. Det ökar säkerheten både för dig och dina barn.

Så här säger Plan och bygglagen:

”Tomter ska, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas” (Plan- och bygglagen, §17, tredje kapitlet.)


Tipstelefon till Polisen 08-401 60 14 eller 114 14 när du vill rapportera om regelbrott i trafiken.