Välkommen till Tyresö vägförening


.

Vi önskar er

trevlig sommar .

Fyll i formuläret här

Här slutar
allmän väg

Image

Det finns faktiskt fler enskilda vägar än allmänna vägar i Sverige. De som har ansvar för de enskilda vägarna är ofta en vägförening. Som Tyresö vägförening.

Gemensamt ansvarar vi för underhåll och förbättring av de vägar som ingår i området. Vi i styrelsen ser som vår uppgift att se till att våra vägar har god framkomlighet, hög trafiksäkerhet och så låg kostnad för föreningens medlemmar som möjligt. Allt för att du ska kunna ta dig fram på ett så bra och tryggt sätt som möjligt i vårt vackra Tyresö.

Äger du en fastighet inom vårt geografiska område är du automatiskt medlem i föreningen. Välkommen.

Image

Vad vi gör

Tyresö vägförening
ansvarar för:

Allt som hör till föreningsarbetet
Åtgärdsprogram för vägunderhåll
Barmarksunderhåll
Vinterväghållning
Förbättringsarbeten

Image

Vad vi inte gör

Tyresö vägförening
ansvarar ej för:

Vägbelysning
Parkeringsförseelser
Hastighetskontroller
Nykterhetskontroller
Vägskyltar
Hastighetsgränser

För medlemmar

Välkommen att
engagera dig

Att vara medlem i Tyresö vägförening innebär vissa skyldigheter men också rättigheter. Som medlem har du möjlighet att påverka verksamheten genom att delta och rösta på stämmorna, komma med förslag och även aktivt engagera dig i föreningsarbetet.
Läs mer

Om föreningen

För ökad framkomlighet
och säkerhet

På våra vägar finns branta backar (t ex Kråkbacken), skarpa kurvor (som mellan Solsäter och Skälsätravägen) och många direktutfarter från fastigheterna. För att öka trafiksäkerheten har föreningen genomfört en rad åtgärder tillsammans med kommunen.
Läs mer